Fondförvaltning

SLS verksamhet är möjlig tack vare donationer från privatpersoner.

SLS förvaltar en förmögenhet som vid slutet av 2020 värderades till drygt 1,8 miljarder euro. Förmögenheten utgörs av SLS och Svenska kulturfondens fonder.