Finansrådet

Finansrådet är tillsammans med vetenskapliga rådet SLS högsta förtroendeorgan.

Till finansrådets centrala uppgifter hör att svara för SLS finansierings- och placeringsverksamhet.

Skattmästaren leder finansrådet.

Finansrådet samlas fyra gånger per år.

Ole Johansson
skattmästare
bergsråd
Johan Aalto
lagman
Robert Andersson
verkställande direktör
Jannica Fagerholm
verkställande direktör
Anna-Maja Henriksson
vicehäradshövding, riksdagsledamot