Finansrådet

Finansrådet är tillsammans med vetenskapliga rådet SLS högsta förtroendeorgan.

Till finansrådets centrala uppgifter hör att svara för SLS finansierings- och placeringsverksamhet.

Skattmästaren leder finansrådet.

Finansrådet samlas fyra gånger per år.

Johan Aalto
skattmästare
lagman
Robert Andersson
senior advisor
Jannica Fagerholm
verkställande direktör
Anna-Maja Henriksson
vicehäradshövding, riksdagsledamot
Heidi Schauman
forskningschef