Årshögtid med prisutdelning

  • 5.2.2022
  • 18:00 till 20:00
  • Online

 

Varmt välkommen att fira SLS årshögtid! Vi direktsänder programmet här på sls.fi.

I år är temat Gustav III och musik och poesi från den gustavianska tiden. 

Docent Henrika Tandefelt skriver om Gustav III och den gustavianska tiden i SLS-bloggen: Gustav III – den svenska kungen som Finland minns

PROGRAM

Markus Fagerudd
Svenska litteratursällskapets fanfar
Finländska kammarorkestern under ledning av Jan Söderblom

Hälsningstal
sällskapets ordförande, professor Henrik Meinander

Anna Maria Lenngren
Inpromtu
Cécile Orblin, recitation

Erik Ferling
Tre kontradanser
Finländska kammarorkestern

Meddelande om litterära priser
Prisnämndens ordförande, professor Mattias Pirholt

Tacktal
Mottagaren av Karl Emil Tollanders pris

Johan Henric Kellgren
Utdrag ur Den nya skapelsen eller Inbillningens värld
Cécile Orblin, recitation

Erik Tulindberg
Violinkonsert, andra satsen
Lilja Haatainen, violin
Finländska kammarorkestern

Catharina Charlotta Swedenmarck
Utdrag ur Poeme öfver Hans Kongl. Maj:ts högsthugneliga kröning, d.29 Maij 1772
Cécile Orblin, recitation

Carl Michael Bellman
Gustafs skål
Gabriel Suovanen, sång
Finländska kammarorkestern

När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna
Festföredrag
docent Ann-Catrin Östman

Fredrik Lithander
Kunde Orphe uti forna dar
Måtte länge på Auras strand

Gabriel Suovanen, sång
Finländska kammarorkestern

Vårt Land

Programhelheten är sammanställd av Jan Söderblom.

Visuell planering Anna Rouhu.

­­–––

Kvällens festtalare är docent Ann-Catrin Östman, (f.1965) som doktorerade vid Åbo Akademi 2000 med avhandlingen Mjölk och jord - om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940. Hon är akademilärare i nordisk historia vid Åbo Akademi och docent i agrarhistoria. Sedan 2013 är hon medlem av SLS vetenskapliga råd.

Lilja Haatainen (f.2011) började spela violin som treåring vid Suzukikoulu Oktaavia i Uleåborg. Sedan 2017 har hon studerat vid konservatoriet i Uleåborg under ledning av Mervi Kyrki. Lilja studerar även vid Viuluakatemia under ledning av Elina Vähälä  och Janne Malmivaara. Hon har uppträtt som solist med Oulu Symfonia och Radions symfoniorkester.

Cécile Orblin (f. 1978) är magister i teaterkonst från Teaterhögskolan 1996. Hon har uppträtt bland annat vid Kansallisteatteri, Lilla Teatern, Åbo Svenska Teater och stadsteatrarna  i Esbo, Helsingfors, Lahtis och Åbo.  

Gabriel Suovanen (f. 1974) har studerat vid Sibelius-Akademin och avlagt diplom vid Operahögskolan i Stockholm 1998. Han vann Timo Mustakallio-tävlingen 1997. Åren 1997–1998 var han Artist in residence vid Sveriges Radio och gjorde ett stort antal inspelningar. Suovanen har bland annat sjungit på Kungliga Operan i Stockholm, Nationaloperan i Helsingfors, Komische Oper i Berlin, Liceu-operan i Barcelona samt vid operafestspelen i Nyslott och på Drottningholms Slottsteater.

Finländska Kammarorkestern som grundades 1990 samlar vårt lands ledande musiker. Sedan starten har dirigenten Jukka-Pekka Saraste varit orkesterns konstnärliga rådgivare. Orkestern har även uppträtt under ledning av bl.a. Paavo Berglund, Sakari Oramo, Okko Kamu, Ralf Gothóni, och Hannu Lintu. Sedan år 2000 har Finländska Kammarorkestern varit en bärande kraft vid Ekenäs Sommarkonserter.

Festens konstnärlige ledare Jan Söderblom (f. 1970)  är dirigent och violinist. Han är förste konsertmästare i Helsingfors stadsorkester och konstnärlig ledare för Finländska Kammarorkestern, Ekenäs Sommarkonserter och Grankulla Musikfest. Söderblom har dirigerat alla ledande finländska orkestrar och även ett stort antal europeiska orkestrar.  Söderblom har även verkat som operadirigent vid Kungliga Operan i Stockholm och Finlands Nationalopera, där han dirigerat Fredrik Pacius opera Kung Karls jakt.

För kvällens visuella utryck står Anna Rouhu (f. 1981). Hon är magister i teaterkonst från Teaterhögskolan 2009 med specialisering på ljusdesign och teaterpedagog 2018. Hon arbetar som ljusplanerare inom alla scenkonstens genrer från performans till opera såväl i Finland som utomlands och verkar även som teaterpedagog.