Arkivets tjänster

SLS erbjuder många olika tjänster speciellt för dig som forskar i eller studerar humaniora eller samhällsvetenskaper. Vi presenterar också gärna arkivet för grupper och kan skräddarsy innehållet enligt önskemål.

 

Bekanta dig med våra samlingar

SLS egen sökvy (sls.finna.fi) på den nationella söktjänsten Finna innehåller arkivets huvudkatalog, bibliotekskatalogen och fritt tillgängligt digitaliserat arkivmaterial.

Nationalbibliotekets digitala samlingar

Tidningsdatabasen innehåller digitaliserade finlandssvenska dagstidningar och mycket mer.

Idébanken

sls.finna.fi  hittar du även idébanken, som är en resurs för dig som studerar. I idébanken hittar du tips på olika arkiv, utgående ifrån teman  som lämpar sig bra för en kandidat- eller magisteravhandling. Passa på att boka en arkivarie när du hittat något som intresserar dig.

Boka en arkivarie

Du kan kostnadsfritt boka en arkivarie för max 2 timmar för mera ingående och personlig handledning i informationssökning i arkivets databaser.
Kontakta vår kundtjänst för att komma överens om en tidpunkt.

Boka ett arkivbesök

Vi tar emot grupper både virtuellt och fysiskt. Vi presenterar gärna SLS, våra samlingar och söksystem. Vi kan i mån av möjlighet även skräddarsy en presentation enligt önskemål.

Kortkursen Arkiv i praktiken

För gymnasiet erbjuder vi kursen Arkiv i praktiken. Under den arbetar vi i grupp med arkivmaterial i original. Vi bekantar oss med arkivens uppgift, deras innehåll och användbarhet samt hur man praktiskt går till väga i ett arkiv. Kursen tar 90 minuter och är kostnadsfri. Begränsat antal platser.  

Pedagogiskt material och digitala utgåvor

Vi erbjuder även ett brett urval pedagogiska upplägg och digitala utgåvor. Vårt utbud för skolan hittas samlat här och vår digitala utgivning här.

Fältinsamling

Vill du göra fältarbete? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? SLS arkiv delar ut arvoden för att samla in material inom humaniora och samhällsvetenskap. Arvodessumman är 1 200 euro och är ett skattepliktigt bidrag.
Vi erbjuder dig bland annat inspelningsapparatur och handledning.
Läs mer om fältinsamlingsarvoden.