Arkiv

SLS arkiv är en rik källa till information om den svenska kulturen i Finland.

SLS arkiv tar emot kulturhistoriskt material som donationer men dokumenterar också samtiden till exempel via insamlingar och fältarbete.  I vårt arkiv finns material om person- och litteraturhistoria, teaterhistoria, folklig musik och dans, folkkultur och traditioner, namnskick, språk, samfund, sällskap och samhälle. Materialet består av allt från handskrifter, ritningar och kartor till fotografier och ljud- och filminspelningar som SLS samlar in, hanterar och  tillgängliggör.

Du kan studera vårt arkivmaterial i forskarsalarna i Helsingfors och Vasa. Huvudkatalogen och det fritt tillgängliga digitala materialet hittar du på sökportalen Finna (sls.finna.fi). Vi publicerar kontinuerligt mera digitalt arkivmaterial på Finna.

SLS arkivverksamhet erhåller statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet samt understöd från Vasa stad.

 

Sök i SLS arkivmaterial på Finna