Arkiv

SLS arkiv är en rik källa till information om den svenska kulturen i Finland.

SLS arkiv tar emot kulturhistoriskt material som donationer men dokumenterar också samtiden till exempel via insamlingar och fältarbete.  I vårt arkiv finns material om person- och litteraturhistoria, teaterhistoria, folklig musik och dans, folkkultur och traditioner, namnskick, språk, samfund, sällskap och samhälle. Materialet består av allt från handskrifter, ritningar och kartor till fotografier och ljud- och filminspelningar som SLS samlar in, hanterar och  tillgängliggör.

Du kan studera vårt arkivmaterial i forskarsalarna i Helsingfors och Vasa. Huvudkatalogen och det fritt tillgängliga digitala materialet hittar du på sökportalen Finna (sls.finna.fi). Vi publicerar kontinuerligt mera digitalt arkivmaterial på Finna.

På Finna hittar du också bibliotekskatalogen, Idébanken, traditionsvetenskapliga bibliografin, språkvetenskapliga bibliografin Fiska, dramadatabasen Daniel, databasen Jarl Pousar, databasen Herrgårdar och dialekthelheten Lyssna på talspråk.

SLS arkivverksamhet erhåller statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet samt understöd från Vasa stad.

 

Sök i SLS arkivmaterial och databaser på Finna