Årshögtid med prisutdelning 2023

Prisutdelning i Helsingfors universitets solennitetssal 2019. Foto: SLS/Janne Rentola

 

Varmt välkommen till SLS årshögtid! Vi direktsänder programmet här på sls.fi.

Du kan även delta i årshögtiden på plats i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Dörrarna till solennitetssalen öppnas kl. 17.30. Inträdet är fritt och ingen förhandsanmälan behövs.  Antalet platser i solennitetssalen är begränsat.

PROGRAM

Markus Fagerudd
Svenska litteratursällskapets fanfar

Hälsningstal
sällskapets ordförande, professor Henrik Meinander

Anna Þorvaldsdóttir – Morten Hegelund, Guðbrandur Þorláksson
þann heilaga kross
Key Ensemble, dirigent Jutta Seppinen

Utdelning av litterära priser

Minna Leinonen – Jaakko Juteini
Tähtien synty

Norsk folksång (arr. Eyvind Alnæs)
Jeg lagde meg så sildig
Karin Rehnqvist – Jakob Arrhenius
Jag lyfter mina händer
Key Ensemble

Festföredrag
författaren Sirpa Kähkönen
Bellmansvisor och kökssvenska – om savolaxarnas stora förkärlek för Norden

Peter Arnold Heise – Christian Hostrup
En sommeraften

Selim Palmgren – Jarl Hemmer
Dans i parken
Pärt Uusberg – Juhan Liiv
Muusika
Key Ensemble

Fredrik Pacius – Johan Ludvig Runeberg
Vårt land

Konstnärlig ledare: Jan Söderblom
Visuell planering: Anna Rouhu