Staffan Himmelroos, Kim Strandberg

Ur majoritetens perspektiv

Opinionen om det svenska i Finland

Svenskans ställning i Finland hänger på en välvillig inställning hos den stora finskspråkiga majoriteten. Hur långt sträcker sig denna välvillighet och vad förklarar att vissa ställer sig negativare till Finlands tvåspråkighet än andra? I denna antologi tar sig tolv forskare an detta relativt outforskade område.

Boken bygger på en omfattande datainsamling från 2014 som förutom demografisk bakgrund också mätte finskspråkigas attityder till svenskans relevans. Forskarna undersöker olika förklaringar till åsikterna om det svenska utifrån faktorer såsom kön, ålder, språkkunskaper, partisympatier, mellanmänskligt förtroende och personlighetsdrag samt personliga kontakter. Dessutom studerar de partiernas och väljarnas åsikter i språkfrågan i riksdagsvalet 2015 samt riksdagsdebatten 2014 om den obligatoriska skolsvenskan. Antologin pejlar också dagens språkklimat ur ett svenskspråkigt perspektiv och presenterar potentiella strategier för att garantera svenskans ställning i framtiden.

I boken medverkar Maria Bäck, Andreas Fagerholm, Kimmo Grönlund, Kjell Herberts, Staffan Himmelroos, Thomas Karv, Lauri Karvonen, Marina Lindell, Krister Lundell, Lauri Rapeli, Åsa von Schoultz och Kim Strandberg.


Redaktör
Staffan Himmelroos, Kim Strandberg
Utgivningsår
2020
ISBN
978-951-583-506-2
978-951-583-517-8 (PDF)
978-951-583-516-1 (EPUB)
Antal sidor
255
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Nyhet
Bok
april

2024

Kendra Willson

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch