Såret vill blöda ännu

Förlusten av Finland 1809 kom att bli ett viktigt litterärt motiv i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget. Genom talrika diktexempel av både välkända och numera bortglömda författare kan läsaren följa hur svenska diktare bearbetade och uttryckte minnet av riksdelningen i lyrisk form. Krister Nordberg analyserar hur dikterna togs emot av sin samtid, hur författarna förhöll sig till det aktuella politiska läget och vilka möjligheter till personliga ställningstaganden de hade. Sveriges förhållande till Ryssland var en känslig fråga och tryckfriheten var länge inskränkt, vilket bl.a. visar sig i metaforer och andra retoriska mönster.
Utgivningsår
2009
ISBN
978-951-583-174-3
Antal sidor
199
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
juni

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson