Resedagbok från Europa 1783–1784

Via svenska bruksorter, tyska furstendömen och kungariken, Berlin, Strasbourg, Alperna och södra Frankrike gick resan till Paris med omnejd och slutligen till Flandern. I sin resejournal, som här för första gången publiceras på originalspråket, redogör Mikael Hisinger för sina intryck, där yrkesmässiga iakttagelser av befästningsverk och bergshantering varvas med andra erfarenheter, vars ändamål var "smakens och tankegåfvans formerande". Arkitektur, skulptur, måleri och trädgårdskonst uppmärksammar han överallt där han passerar. De noggranna anteckningarna vittnar om att resan hade syften med snudd på militär underrättelseverksamhet.
En av Mikael Hisingers starkaste upplevelser var parken Ermenonville utanför Paris, anlagd i den nya filosofisk-romantiska stilen. Inspirerad av de trädgårdar han hade sett under resan skapade Hisinger den unika engelska landskapsparken på bruksherrgården Fagervik i västra Nyland, där han blev brukspatron efter sin far.
Utgivningsår
2015
ISBN
978-951-583-246-7
Antal sidor
390
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck