Otto Pipatti, Petteri Pietikäinen

Moral, evolution och samhälle

Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort inflytande över samhällsvetenskaperna framför allt i Finland men också internationellt fram till andra världskriget. På senare år har den Westermarckska evolutionismen fått ny aktualitet inom den internationella samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen.
Författarna till antologin ringar in den närmaste kretsen kring Edvard Westermarck, inklusive släktkretsen, med fokus på både dess vetenskapliga och dess samhälleliga verksamhet. De studerar den s.k. Westermarckska skolan ur ett brett idéhistoriskt perspektiv och visar på kopplingar mellan kretsens tänkande och samtida ideologiska strömningar, såsom liberalism, nationalism och sekularism.
Redaktör
Otto Pipatti, Petteri Pietikäinen
Utgivningsår
2021
ISBN
978-951-583-526-0
978-951-583-543-7 (PDF)
978-951-583-542-0 (EPUB)
Antal sidor
277
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Bok

2009

Max Engman