Mona Forsskåhl, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt

Modersmålsprovet i brännpunkten

Provet i modersmål och litteratur har en lång tradition i Finland och är fortfarande det enda obligatoriska i studentexamen. Trots det finns det i dag lite samlad kunskap om provet.


I Modersmålsprovet i brännpunkten granskar sju forskare, lärare och språkexperter det svenska modersmålsprovet och de studerandes prestationer ur flera olika synvinklar. De sätter fokus på vilka förutsättningar och förmågor finlandssvenska unga har att skriva utifrån givna anvisningar och material, men också på hur lärarna ser på provet. Dessutom diskuteras vilka färdigheter undervisningen ger och hurdana skrivkompetenser som behövs i arbetslivet. Även elevernas tillgång till likvärdig undervisning i modersmål före gymnasietiden tas upp. Undersökningarna bygger på ett omfattande material bestående av provtexter, intervjuer, enkäter och statistik över provresultat.


I boken medverkar Mona Forsskåhl, Anna Maria Gustafsson, Jan Hellgren, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt och Anders Westerlund.

Redaktör
Mona Forsskåhl, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt
Utgivningsår
2020
ISBN
978-951-583-512-3
978-951-583-531-4 (PDF)
978-951-583-530-7 (EPUB)
Antal sidor
256
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
april

2024

Kendra Willson

Bok

2009

Max Engman

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén