Mat, måltid, minne

Matkulturen genomgick stora förändringar under 1900-talet. Inte bara själva maten är annorlunda i dag jämfört med för hundra år sedan – allt från produktion till vårt förhållningssätt till maten har förändrats. Under tidigt 1900-tal integrerades maten i kulturen via det man odlade, det man fångade, vilka odlings- och fångstmetoder man använde, hur man byggde bodar och murade spisar, firade högtider och genomlevde kristider. I slutet av 1900-talet trappades intresset för mat upp som en följd av ökat välstånd, globalisering och mediernas erövring av maten som underhållning. I dag är människan en konsument som inte nödvändigtvis ser sambandet mellan jorden och födan. Fortsättningsvis är maten en väsentlig del av kulturen men i nuvarande samhällskontext handlar det långt om konsumtion, hälsa, miljö, etik och andra mer abstrakta begrepp förknippade med känslor som t.ex. njutning och skam.
Utgivningsår
2009
ISBN
978-951-583-186-6
Antal sidor
247
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Meddelanden från Folkkultursarkivet

I samma serie

Bok

2008

Yrsa Lindqvist