Lyssna på talspråk

Är du intresserad av talspråk och dialekter? Lyssna på ljudprov ur intervjuer med både yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland. Du kan lyssna både på inspelningar som gjordes 2005–2008 inom projektet Spara det finlandssvenska talet (Spara talet) och på några ljudprov ur äldre samlingar i SLS arkiv.

De äldre ljudproven finns också samlade i boken Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten (1998).

Utgivningsår
2018

I samma serie

Webbutgåva

2021