Pia Forssell

Författaren, förläggarna och forskarna

J.L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige

Traditionellt har Runeberg i litteraturhistorien framställts lika oegennyttig som sina diktade gestalter. I själva verket såg han författarskapet som en inkomstkälla och var en hårdför förhandlare som fick högre honorar än sina samtida författare i Finland och Sverige. På basis av bl.a. arkivmaterial som inte tidigare har använts ger Pia Forssell en reviderad bild av Runeberg och hans förhållande till sina förläggare, och visar samtidigt hur förlagsväsendet i Finland utvecklades under 1800-talet. Det framgår också att förläggare av senare upplagor ibland tog sig vatten över huvudet och ibland gjorde goda affärer på att ge ut samlade skrifter av Runeberg. Utgivningen av hans verk blev tidigt en gemensam angelägenhet för Finland och Sverige, vilket inte minst historien om den textkritiska utgåvan vittnar om.

Författare
Pia Forssell
Utgivningsår
2009
ISBN
978-951-583-183-5
Antal sidor
384
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Kommande
Bok
augusti

2024

Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson

Bok

2009

Max Engman