Tuija Laine

Carl Fredrik Fredenheim

– en nyhumanist och hans klassiska bibliotek
Carl Fredrik Fredenheim, född och uppvuxen i Åbo, gjorde en uppmärksammad karriär i det sena 1700-talets Sverige. Han arbetade först inom utrikesförvaltningen, därefter vid hovet och slutligen som chef för det nyinrättade kungliga museet, där statens konstsamlingar förvarades. Han gjorde en betydande insats som förmedlare av böcker och konstföremål från kontinenten, framför allt Italien och Rom, till svenska samlare, museer och bibliotek. Genom sin museitjänst och posten som överintendent för Sveriges konstakademi ansvarade Fredenheim vid tiden kring sekelskiftet 1800 i praktiken för allting som på riksnivå hade att göra med bildkonst.
Författare
Tuija Laine
Utgivningsår
2010
ISBN
978-951-583-210-8
Antal sidor
183
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Nyhet
Bok
februari

2024

Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren, Pia Ahlbäck

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Kommande
Bok
augusti

2024

Anna-Maria Åström, Fredrik Nilsson

Nyhet
Bok
april

2024

Kendra Willson