Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman

Att mötas kring varor

Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950

Småhandel och informella handelsutbyten gav upphov till en mångfald av möten i Finland under årtiondena kring sekelskiftet 1900. Industrialiseringen, ökade inkomster och större näringsfrihet gjorde att konsumtionen växte och fler kunde försörja sig på småskalig handel av olika slag. Här tar sig nio forskare med bakgrund i historia, sociologi och traditionsvetenskaper an denna mångsidiga handelsverksamhet som spänner över ett brett historiskt fält och som sällan tagits upp inom finländsk kultur- och historieforskning.

Utifrån begreppen plats och praktik visar författarna hur säljare och köpare tog handelsplatsen i bruk på olika sätt. De tar upp både lokala handelsmöten på stationära platser som torg och kyrkbacken samt återkommande marknadsplatser där såväl den lokala befolkningen som kringresande romer, tatariska och judiska handelsmän och marknadsartister möttes. Också handel som bygger på rörlighet och flyktigare handelsplatser tas upp, som byteshandel på stränderna vid Finska viken och kringresande försäljare på landsbygden. Genom handelsmötena framträder mångskiftande sociala relationer, bland annat när det gäller förhållandet mellan stad och landsbygd, social status och könsroller, liksom språkliga och etniska relationer. Att mötas kring varor lyfter fram handelsrelationernas dynamiska växelverkan och samtidigt en sällan uppmärksammad kulturell diversitet i det finländska förflutna.

I boken medverkar Jutta Ahlbeck, Niklas Huldén, Maren Jonasson, Hanna Lindberg, Eija Stark, Anna Sundelin, Sandra Waller, Johanna Wassholm och Ann-Catrin Östman.

Redaktör
Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Utgivningsår
2021
ISBN
978-951-583-539-0
978-951-583-554-3 (PDF)
978-951-583-553-6 (EPUB)
Antal sidor
309
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Samarbetsförlag
Appell Förlag

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Bok

2009

Max Engman

Nyhet
Bok
april

2024

Kendra Willson