2015 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


4 Vd:s hälsning
6 Arkivet i digital tid
8 Digitala kanaler
14 Svenskan i Finland
16 Pluricentriska språk
18 Bokskörden 2015
20 En bok blir till
24 Post doc-poolen
27 Nya forskningsprojekt
30 Engagerad pristagare
34 Utdelade pris och stöd
36 Abramsgården
42 Välbefinnande i jobbet
44 Ekonomi och placeringar
50 Förtroendeorgan och ledningsgrupp
52 Årsberättelser, bokslut och förteckningar
Utgivningsår
2016
Antal sidor
92

I samma serie

Webbutgåva

2021