Georg August Wallin

Skrifter. Appendix

Material nedtecknat på Arabiska halvön 1845-1848

Appendixet innehåller material på arabiska nedtecknat av Wallin på Arabiska halvön 1845-1848. Materialet utges både som utskrift och som skanning av originaltexterna.

Utgivare
Patricia Berg
Utgivningsdatum
2017
ISBN
978-951-584-411-9
Sidantal
54
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Skrifter. Appendix