Georg August Wallin

Skrifter 7

Professorsåren i Helsingfors 1850–1852
Den sjunde och sista delen innehåller material från Wallins sista år i Helsingfors. Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Bandet inkluderar Wallins brev som främst behandlar finansieringen av den påtänkta andra forskningsresan, hans professorsavhandling och en reseskildring av hans första resa till Arabiska halvön 1845.
Redaktör
Utgivare
Kira Pihlflyckt, Kaj Öhrnberg, Patricia Berg
Utgivningsdatum
2016
ISBN
978-951-583-358-7
Sidantal
463
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Skrifter 7