Georg August Wallin

Skrifter 1

Studieåren och resan till Alexandria
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form. Band I innehåller material från Wallins studieår i Helsingfors och S:t Petersburg och från resan till Egypten med början i Helsingfors i juli 1843, via Hamburg, Paris, Marseille, Konstantinopel och slutligen ankomsten till Alexandria i december samma år. Förutom brev och dagboksanteckningar ingår material relaterat till universitetsstudierna.
Utgivare
Kaj Öhrnberg, Patricia Berg
Utgivningsår
2010
ISBN
978-951-583-189-7
Sidantal
455
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Serie
Wallins Skrifter
Seriedel
1
Skrifter 1

Författarpresentation

Forskningsresenären Georg August Wallin (1811–1852) var en av sin tids främsta orientalister. Från 1844 till 1849 bodde Wallin i Kairo och företog därifrån resor inom Egypten och till Arabiska halvön, Persien och Syro-Palestina. Under dessa år levde han under antagen identitet som den ryska kejsarens undersåte från Centralasien, muslimen Abd al-Wali och kunde tack vare det bl.a. besöka de för icke-muslimer stängda städerna Mekka och Medina. Han anses vara en av de tjugo första västerlänningar som vann tillträde till dessa städer.

I samma serie

Skrifter 2
Georg August Wallin

Skrifter 2

Det första året i Egypten 1843–1844
2011
Band 2 innehåller G.A. Wallins brev och dagböcker från det första året i Egypten och inleds när han anländer till Alexandria i december 1843.
Skrifter 3
Georg August Wallin

Skrifter 3

Kairo och resan till Övre Egypten 1844–1845
2012
Språkstudier i Kairo och en resa längs Nilen till Övre Egypten beskrivs i orientalisten och forskningsresanden G.A. Wallins brev och dagböcker i detta tredje band av utgåvan.
Skrifter 4
Georg August Wallin

Skrifter 4

Färderna till Mekka och Jerusalem 1845–1847
2013
Wallin reste 1845–1846 på Arabiska halvön och gjorde bla. den muslimska pilgrimsfärden till Mekka. Året därpå reste han till Jerusalem för att ta del av de kristnas påskfirande.
Skrifter 5
Georg August Wallin

Skrifter 5

Norra Arabiska halvön och Persien 1847–1849
2014
Wallin reste från Kairo till Arabiska halvön 1848. Hans avsikt var att fortsätta till halvöns södra delar, men Wallins västerländska identitet uppdagades under vägen och han fortsatte resan i Persien istället.
Skrifter 6
Georg August Wallin

Skrifter 6

Resan hem via London 1849–1850
2015
I augusti 1849 lämnade Wallin Egypten efter sju år i Mellanöstern. Forskningsresan hade förändrat honom – både till det yttre och till det inre – och efter återkomsten till Europa ansåg han själv att beduinlivet passade honom bättre.
Skrifter 7
Georg August Wallin

Skrifter 7

Professorsåren i Helsingfors 1850–1852
2016
Wallin återvände till Helsingfors sommaren 1850 och inledde direkt förhandlingar angående finansieringen av en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Han dog dock i oktober 1852 och planerna fullföljdes aldrig.
Skrifter. Appendix
Georg August Wallin

Skrifter. Appendix

Material nedtecknat på Arabiska halvön 1845-1848
2017
Appendixet innehåller material på arabiska nedtecknat av Wallin på Arabiska halvön 1845-1848. Materialet utges både som utskrift och som skanning av originaltexterna.