Georg August Wallin

Skrifter 1

Studieåren och resan till Alexandria
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form. Band I innehåller material från Wallins studieår i Helsingfors och S:t Petersburg och från resan till Egypten med början i Helsingfors i juli 1843, via Hamburg, Paris, Marseille, Konstantinopel och slutligen ankomsten till Alexandria i december samma år. Förutom brev och dagboksanteckningar ingår material relaterat till universitetsstudierna.
Redaktör
Utgivare
Kaj Öhrnberg, Patricia Berg
Utgivningsdatum
2010
ISBN
978-951-583-189-7
Sidantal
455
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Serie
a0720000013Eee4AAC
Serie del
1
Skrifter 1

Författarpresentation

Forskningsresenären Georg August Wallin (1811–1852) var en av sin tids främsta orientalister. Från 1844 till 1849 bodde Wallin i Kairo och företog därifrån resor inom Egypten och till Arabiska halvön, Persien och Syro-Palestina. Under dessa år levde han under antagen identitet som den ryska kejsarens undersåte från Centralasien, muslimen Abd al-Wali och kunde tack vare det bl.a. besöka de för icke-muslimer stängda städerna Mekka och Medina. Han anses vara en av de tjugo första västerlänningar som vann tillträde till dessa städer.