Bland textilprov och marthor

4.9.2017 - 15:00
Kajsa Rytikoski
Bland textilprov och marthor

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Maria Ekqvist.

På expedition i Estlands svenskbygder

15.12.2016 - 10:54
Hanna Strandberg
puleka_maximilian_stejskal.jpg

Barnen i Kors visar för Maximilian Stejskal hur man leker leken ”Puleka”.

Fotograf Maximilian Stejskal ( SLS 445_23 )

Under de tre senaste åren har SLS arkiv digitaliserat arkivets estlandssvenska samlingar och nu är alla samlingarna digitaliserade och största delen av dem är tillgängliga på nättjänsten Finna. I samlingarna kan man hitta uppteckningar om bland annat estlandssvenska dialekter, byggnadskick, textilier, jordbruksarbete och årets högtider. Materialet innefattar över 800 fotografier och teckningar.

De äldsta samlingarna är från 1800...

Finlandssvensk i Stockholm

4.10.2016 - 11:44
Yrsa Lindqvist
Karta över Stockholms centrum.

Arkivarierna Susanne Österlund-Pötzsch och Yrsa Lindqvist har intervjuat tiotals finländare som flyttat till Sverige. Hur är det att leva som inflyttad finländare i vårt västra grannland?

1918 – dokumenten berättar

20.5.2016 - 10:22
Katja Hellman
Folksamling vid Suonenjoki station 1918. Foto: Ernst Ane Löthner. Bilden finns i SLS arkiv.

Har du material från 1918? Med ett öppet upprop samlar SLS arkiv i år särskilt in material från Finlands första självständighetsår. Uppropet inleddes i december 2015 och har lett till flera kontakter och donationer under våren som gått.

”Vad har ni fått in?”, frågar ofta den som tar kontakt om sitt eget material. Bland det material som lämnats in finns fotografier, brev, dagboksanteckningar och andra dokument som bevarats i familjer eller på annat sätt tagits vara på genom åren. En del är skrivna av personer som själva deltog i kriget, till exempel ett brev som en 18-årig...

Tiden syns i namnen

6.5.2016 - 12:24
Sara Rönnqvist
Vasa övningsskolas gymnasium i kyrkparken i centrala Vasa kallas kort och gott för Övis. Kallades tidigare då det var pojklyceum för bl.a. Råttstallet och Lyska.

Vårsolen står högt och de sex Vasa-gymnasister som jag har åkt för att intervjua öppnar upp ett nytt litet Vasa för mig, just efter att skräpet har städats undan efter valborgsfestligheterna. Själv har jag hunnit bli van med en äldre generations benämningar för byggnader och hus och det är länge sedan man själv rörde sig och orienterade sig efter riktmärken i staden. Helsingfors aktiebanks hus , Hartmans hus och Askos hus är längre inga självklarheter för 90-talisterna. När jag träffar ettorna i Vasa övningsskolas gymnasium en varm dag i maj går det upp för mig...

Ortnamnen berättar

3.5.2016 - 11:32
Sara Rönnqvist
BILD från SLS arkiv (Fotograf: Rafael Olin) Övre torget med Wolffska huset till vänster (som är rivet) och Rewell Center till höger

Vad kallar du mötesplatsen du alltid stämmer träff vid, favoritcaféet, tillhållsparken, hemgatan, stadens pissoar eller övriga ställen där du rör dig och efter vilka du orienterar dig? Modern ortnamnsforskning sätter namnbrukaren i centrum och försöker svara på vilka namn som används, när och varför. SLS arkivarie Sara Rönnqvist är på plats i Vasa för att samla in yngre Vasabors ortnamn och 2–4.5.2016.

De s.k. inofficiella namnen har börjat intressera namnforskaren allt mer, speciellt när det gäller de urbana namnen. De inofficiella namnen är kort och gott namn som inte är...