2010

Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva av Svenska litteratursällskapet i Finland. Tolv delar har också utkommit i tryck.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius verk är ett monument i ord över Finlands 1800-talshistoria och utgivningen är därför en nationell uppgift av nordisk bärvidd.


Utgivningsår
2010
Upphovsrätt
Serie