2010

Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva av Svenska litteratursällskapet i Finland. Ett flertal delar publiceras också i tryckt form.
Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius verk är ett monument i ord över Finlands 1800-talshistoria och utgivningen är därför en nationell uppgift av nordisk bärvidd.
Nu finns utgåvan också som en mobilversion, speciellt anpassad för läsning på mobiler och surfplattor. Den innehåller alla lästexter, punktkommentarer och inledningar.

Utgivningsår
2010
Serie