2019

Vaggvisor för vuxna - Äldre visor i ny tolkning

Lena Granback med musiker
Köp

Länk till texthäfte

Det här är en skiva med vaggvisor för den vuxna lyssnaren. På skivan finns några av de vaggvisor som sjungits och tecknats ner i de finlandssvenska bondstugorna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men som delvis fallit i glömska. Vaggvisorna har fått nya arrangemang men den ursprungliga, enkla karaktären finns bevarad.

 1. Vyssa lulla litet barn 
 2. Sof du min lilla
 3. Jona & Schottis efter Johannes Röj
 4. Månen lyser 
 5. Jag gick mig ut på lullanberg
 6. Vals från Pörtom 
 7. Smädesång & Fyllerivisa 
 8. Näcken satt på brunnen 
 9. Var har du varit så länge? & Schottis från Petalax  
 10. Österbottnisk loftesvisa
 11. Aftonpsalm 
 12. Stackars den som litin e
 13. Det satt en ängel på molnets rand

Utgivningsår
2019
Cirkapris
15.00 €
Serie