Tankens utåtvändhet

Georg Henrik von Wright som intellektuell

Georg Henrik von Wright hade flera sidor: Han var en internationellt ryktbar filosof i den analytiska skolan och en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. Hundraårsjubilaren von Wright uppmärksammas nu med en antologi som tar upp de olika sidorna i hans tänkande och spänningen mellan dem. Det är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. Hans tänkande sätts in i sitt sammanhang i nordisk filosofi och samhällsdebatt från 1930-talet och framåt. Essäisten von Wright granskas i relation till sin egen tid och vår. Men även förhållandet till Wittgenstein, som von Wright efterträdde i Cambridge och vars skriftliga kvarlåtenskap han förvaltade, ges ny belysning i boken.

Innehållsförteckning
Thomas Wallgren: Mitt i 1900-talets brännspegel. Den oförlösta spänningen mellan vetenskapstro och utvecklingspessimism som kreativ drivkraft i von Wrights verk
Stefan Nygård: Filosofen och det offentliga samtalet
Bernt Österman: Filosofer, artister och samhällsförbättrare. Utvecklingslinjer från en tidig artikel av von Wright i Studentbladet
Nora Hämäläinen: Galilei eller Gud eller någon
Merete Mazzarella: "Ett konstgrepp för att avslöja sanningen". Georg Henrik von Wright som essäist
Lars Hertzberg: Att förstå en filosof i förhållande till hans tid. von Wright läser Wittgenstein
Bengt Molander: Vetenskap mellan rationalitet och irrationalitet
Anne-Marie Søndergaard Christensen: På besøg fra Hotel Afgrund. Georg Henrik von Wright i Danmark
Svante Nordin: Det dubbla mottagandet. Georg Henrik von Wright och Sverige
Johan Strang: Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius. Rollen som intellektuell och analytisk filosof i Finland och i Sverige
Risto Volanen: G.H. von Wright som vägvisare för en samtida
Aulis Aarnio: I skuggan av Georg Henrik von Wright
Anna-Stina Lindholm: von Anka versus von Wright. Visioner och vardag i forskar- och skolvärlden

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-356-3
Antal sidor
279
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Serie