Sydösterbottnisk syntax

Köp
Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten. Här beskrivs hur fraser och satser är uppbyggda, vilka funktioner de har och vilka betydelser de bär. Vissa uttryckssätt behandlas översiktligt, andra mer ingående. En djupare analys ägnas nominalfraser, verbfraser, samtalsmarkörer, narrativa bisatser och vissa satsstrukturer. Användningen av fraser och satser belyses med språkprov som samtidigt ger en inblick i livet i helg och söcken i bygden i äldre tid.
Author
Ann-Marie Ivars (f. 1941) har varit redaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål och professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon har lång erfarenhet av att teckna upp och spela in dialekt och stadsmål och har tidigare publicerat monografier och artiklar om de lokalspråk som talas i hennes hemtrakter i södra Österbotten – och som emigrantspråk i Amerika och Sverige. Efter doktorsavhandlingen Från Österbotten till Sörmland (1986) har hon gett ut monografierna Närpesdialekten på 1980-talet (1988) och Stad och bygd (1996). Åren 1989–1995 ledde hon forskningsprojektet Finlandssvenska stadsmål och 2004–2008 insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet som avsåg att dokumentera talspråket i hela dess bredd i början av 2000-talet.

Utgivare
Utgivningsår
2010
ISBN
  • 978-951-583-213-9
Antal sidor
319
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
30.00 €
Serie