2015

Svenska fornsånger 3

Köp
Verket Svenska fornsånger har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige, och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning. Den tredje delen, som upptar sånglekar, barnvisor, lekar och ramsor, har betraktats som ett pionjärarbete; den är den första samlingen småvisor av det här slaget som getts ut i tryck. Ur ett finländskt perspektiv har denna volym sitt särskilda intresse, då Arwidsson inspirerades att ta med sånglekar ur sin egen repertoar. Av bandets 105 sånglekar är 27 från Finland. Det är sånglekar som dansades och sjöngs på prästgårdar, på herrgårdar och vid stadsbaler i bl.a. Borgå och Åbo. I bokens inledning redogör Märta Ramsten och Ann-Mari Häggman för utgåvans bakgrund och betydelse för modern visforskning samt tecknar ett porträtt av dess utgivare.
Author
Adolf Iwar Arwidsson var född i Finland men blev på grund av sin politiska verksamhet tvungen att lämna landet. Hans yrkesverksamma liv var knutet till Kungl. biblioteket i Stockholm, där han kom i kontakt med kammarjunkaren Leonhard Fredrik Rääfs (1786–1872) stora vissamling. Det ledde till ett inspirerande samarbete med Rääf, som aktivt deltog i redigeringsarbetet. Det är i huvudsak Rääfs samling som ligger till grund för Svenska fornsånger, men vid utgivningen av verkets tredje del tog Arwidsson med en del sånglekar ur den finländska traditionen.

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2015
ISBN
  • 978-951-583-291-7
Antal sidor
562
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
34.00 €
Serie