Max Engman, 2016

Språkfrågan

Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922
Köp
Språkfrågan handlar om det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten, från mötet mellan kronprins Karl Johan och kejsar Alexander i Åbo 1812 till språklagen 1922. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska, som konkurrerade om positioner i storfurstendömet. 1800-talet var de nationella mobiliseringarnas tid, då det på såväl finskt som svenskt håll skedde en samling kring språket. Mobiliseringarna kan i många avseenden betraktas som parallella fenomen – i vissa fall handlade det om en klyvning mellan finskt och svenskt. För de svenskspråkiga ledde processen först fram till en reträtt, sedan till uppkomsten av det som i början av 1900-talet började kallas ”finlandssvenskhet”.
Språkfrågan är den tredje delen i serien Finlands svenska historia. Den baserar sig på ett omfattande empiriskt material och erbjuder ett brett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden.
Pris och utnämningar
Engman fick 2016 motta Stora fackbokspriset i Sverige för Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922.

Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-354-9
Antal sidor
458
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
42.00 €
Serie