Sophie Creutz och hennes tid

Adelsliv i 1700-talets Finland
Köp
En fascinerande berättelse om adelsfamiljernas levnadssätt och tankevärld i sydöstra Finland under 1700-talet. Huvudperson är grevinnan Sophie Creutz, som boken följer från vaggan till graven. Hennes och näromgivningens liv färgades påtagligt av de politiska intrigerna mellan de svenska och ryska rikena. Boken tar oss med på flykt till andra sidan östgränsen, vandringar i Holsteins slottsträdgårdar, en fängelsevistelse i Ryssland, kurbad i Lovisa och krigsstrapatser i Svartholms fästning. Sophies långa vänskap till Göran Sprengtporten och hennes och maken Lars Glansenstiernas relation behandlas också.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2011
ISBN
  • 978-951-583-223-8
Antal sidor
271
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie