2019

Skrivandets villkor och gemenskap

Finlands svenska författareförening 1919-2019

År 1919, när republiken var ung, grundade Finlands svenska författare en förening för intressebevakning och socialt umgänge. Författarens och litteraturens villkor i samhället har omdefinierats flera gånger i föreningens och Finlands historia, men många frågor är fortfarande aktuella. Till dem hör författarnas försörjning och debatten om upphovsrätt, relationen mellan kulturpolitik och marknadskrafter, liksom den svenska litteraturens betydelse och överlevnad i Finland. I boken skildras föreningens historia också mot bakgrund av en nordisk och internationell kontext.


Redaktör
Utgivningsår
2019
ISBN
  • 978-951-583-460-7
Serie