Sargade själar

De finska soldaternas krigstrauman 1939–1945
Köp

Under andra världskriget vårdades omkring 18 000 finska soldater för sina psykiska skador. Vilka var de, vad hade de tvingats uppleva, och vad hände efter att de passerat bristningsgränsen? De traumatiserade soldaternas upplevelser har länge sökt sin plats i den traditionella historieskrivningen. I sin prisbelönta bok, som nu översatts till svenska, berättar Ville Kivimäki deras historia. Med hjälp av mängder av patientjournaler och soldaternas berättelser kartlägger han de psykiska reaktionerna och visar vilken betydelse frontgemenskapen och de höga idealen hade för den mentala hälsan. Militärväsendets och militärpsykiatrins syn på psykiska krigsskador står också i fokus, liksom de olika behandlingsmetoderna – allt från arbetsterapi till elchocker. 

 

Översättning: Camilla Frostell.

Pris och utnämningar
Fack-Finlandia 2013 för den finska boken Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (WSOY)
Author
Ville Kivimäki är universitetslektor och docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2023
ISBN
  • 978-951-583-576-5
  • 978-91-988152-0-7
    (Sverige)
Antal sidor
448
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
29.00 €
Serie