Såret vill blöda ännu

Finland i svensk dikt 1808–1848
Köp
Förlusten av Finland 1809 kom att bli ett viktigt litterärt motiv i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget. Genom talrika diktexempel av både välkända och numera bortglömda författare kan läsaren följa hur svenska diktare bearbetade och uttryckte minnet av riksdelningen i lyrisk form. Krister Nordberg analyserar hur dikterna togs emot av sin samtid, hur författarna förhöll sig till det aktuella politiska läget och vilka möjligheter till personliga ställningstaganden de hade. Sveriges förhållande till Ryssland var en känslig fråga och tryckfriheten var länge inskränkt, vilket bl.a. visar sig i metaforer och andra retoriska mönster.
Author
Krister Nordberg (född 1939) är fil. lic. och lektor. Han har medverkat i Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg med kommentarer till Julqvällen (XII:2:1, 1986) och Skönlitterär prosa (XVI, 2002). Han har också publicerat artiklar i bl.a. Svenska litteratursällskapets årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (nr 50, 52, 79 och 80).

Utgivningsår
2009
ISBN
  • 978-951-583-174-3
Antal sidor
199
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie