Om Wittgenstein

Den osannolika vänskap som våren 1939 uppstod mellan den karismatiska Ludwig Wittgenstein (1889–1951), då tongivande lärare i filosofi i Cambridge och på höjden av sin akademiska karriär, och den unga finländska studenten Georg Henrik von Wright (19162003) fick betydande följder. För att förstå von Wrights världsåskådning och intellektuella profil är det viktigt att förstå hur han uppfattade Wittgenstein och tack vare von Wrights formativa insats som hans redaktör gäller detsamma Wittgenstein.

Utgåvan innefattar 23 skrifter och 10 brev som belyser von Wrights relation till Wittgenstein och syn på hans liv och filosofi samt en kontextualiserande essä skriven av Lassi Jakola.


Om Wittgenstein ingår i forskningsprojektet Den okände von Wright. Utkommer som gratis e-bok och i webbformat på vonwright.sls.fi.


Utgivare
Utgivningsår
2022
Utgivningsmånad
maj