Om Wittgenstein

Skrifter 1936–2001

Våren 1939 uppstod en osannolik vänskap mellan den unge doktoranden Georg Henrik von Wright och Ludwig Wittgenstein, professor och tongivande lärare i filosofi i Cambridge. Mötet med Wittgenstein blev avgörande för von Wrights karriär och bidrog till att forma hans livssyn. Han har också format bilden av Wittgenstein genom att som en av tre arvtagare till Wittgensteins litterära kvarlåtenskap redigera och ge ut dennes efterlämnade manuskript.

Denna utgåva är en heltäckande samling av von Wrights svenskspråkiga skrifter om Wittgenstein. En del av materialet publiceras för första gången medan annat tidigare varit svårtillgängligt. Skrifterna ger fascinerande inblickar i Wittgensteins liv och tänkande, och beskriver de två filosofernas vänskap.

Boken utkommer som gratis e-bok och i webbformat på vonwright.sls.fi.


Utgivare
Utgivningsår
2022
ISBN
  • 978-951-583-573-4
    (EPUB)
URN
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-573-4
    (EPUB)
Upphovsrätt
Serie