Nationalstaten

Finlands svenskhet 1922–2015
Köp
I Nationalstaten skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Frigörelsen från det ryska imperiet 1917 innebar en vändpunkt också för landets svenska kulturarv och befolkning. Åren därpå tillkom de lagar som skapade grunden för landets tvåspråkiga offentlighet fram till våra dagar.
Mellankrigstidens skärpta ideologiska motsättningar mellan finsk- och svensksinnade avlöstes under andra världskriget av en språkfred som blev bestående. I efterkrigstidens och kalla krigets Finland ställdes de svensktalande inför nya utmaningar. Utvecklingen sedan 1980-talet har fört med sig en återhämtning för det svenska och en förnyad insikt om tvåspråkighetens betydelse, men också nya politiska angrepp från finsksinnat håll.
Boken är en fängslande, brett upplagd skildring av nationalstaten Finland och dess svenska historia. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betonas starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.

Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-355-6
  • 978-951-583-591-8
    (PDF)
  • 978-951-583-590-1
    (EPUB)
Antal sidor
335
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie