Moskoviten

Sverige och Ryssland 1478–1721
Köp

I länderna kring Östersjön har Ryssland ofta upplevts som ett hot, och synen på ryssar har varit fördomsfull. Samtidigt har handeln med och via Ryssland varit av stor betydelse för länderna i väst. Moskoviten handlar om denna ambivalenta Rysslandssyn och dess bakgrund i svensk och rysk historia, under en tid då Finland var en del av Sverige.

Vi får veta hur de två rikena, Sverige och Ryssland, växte fram, hur den kulturella, religiösa och politiska klyftan mellan dem uppstod och hur man försökte överbrygga den. Tonvikten ligger på 1500- och 1600-talet, som präglades av återkommande krig i gränstrakterna men också av fredliga förbindelser och handelsutbyte. Det gryende 1600-talet var en tid av svensk militär expansion i öster, och önskan att kontrollera handelsflödena mellan öst och väst är ett viktigt stråk i tidens storpolitik.

På ett livfullt sätt porträtteras nyckelfigurer i kontakterna mellan Sverige och Ryssland, såsom svenska tolkar och diplomater eller ryska överlöpare. Särskild uppmärksamhet ägnas den tidiga Rysslandslitteraturen som var rikt företrädd i Sverige.

Pris och utnämningar
Tarkiainen mottog statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska 2018 för Moskoviten. Sverige och Ryssland 1478–1721. Boken nominerades också till Stora Fackbokspriset i Sverige 2018.
Author
Professor Kari Tarkiainen (f. 1938) är tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland (1996–2003). Före det var han under många år verksam inom arkivväsendet i Sverige. Tarkiainen bor numera i Tartu, Estland. I hans produktion ingår arbeten på både svenska och finska. Avhandlingen ”Vår Gamble Arffiende Ryssen” (1974) öppnade hans ryska forskningsinriktning, som Moskoviten nu avrundar. På SLS har Kari Tarkiainen tidigare gett ut Sveriges Österland (2008) och tillsammans med sin fru Ülle Tarkiainen Provinsen bortom havet (2013).

Utgivningsår
2017
ISBN
  • 978-951-583-412-6
Antal sidor
484
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie