Moral, evolution och samhälle

Edvard Westermarck och hans närmaste krets
Köp
Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort inflytande över samhällsvetenskaperna framför allt i Finland men också internationellt fram till andra världskriget. På senare år har den Westermarckska evolutionismen fått ny aktualitet inom den internationella samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen.
Författarna till antologin ringar in den närmaste kretsen kring Edvard Westermarck, inklusive släktkretsen, med fokus på både dess vetenskapliga och dess samhälleliga verksamhet. De studerar den s.k. Westermarckska skolan ur ett brett idéhistoriskt perspektiv och visar på kopplingar mellan kretsens tänkande och samtida ideologiska strömningar, såsom liberalism, nationalism och sekularism.

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2021
ISBN
 • 978-951-583-526-0
 • 978-951-583-543-7
  (PDF)
 • 978-951-583-542-0
  (EPUB)
 • 978-91-985486-8-6
  (Sverige)
URN
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-543-7
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-542-0
  (EPUB)
Antal sidor
277
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
24.00 €
Upphovsrätt
Serie