Mona Forsskåhl, Jannika Lassus m.fl. (red.) 2020

Modersmålsprovet i brännpunkten

Studentexamensprovet i modersmålet svenska på 2000-talet
Köp

Provet i modersmål och litteratur har en lång tradition i Finland och är fortfarande det enda obligatoriska i studentexamen. Trots det finns det i dag lite samlad kunskap om provet.


I Modersmålsprovet i brännpunkten granskar sju forskare, lärare och språkexperter det svenska modersmålsprovet och de studerandes prestationer ur flera olika synvinklar. De sätter fokus på vilka förutsättningar och förmågor finlandssvenska unga har att skriva utifrån givna anvisningar och material, men också på hur lärarna ser på provet. Dessutom diskuteras vilka färdigheter undervisningen ger och hurdana skrivkompetenser som behövs i arbetslivet. Även elevernas tillgång till likvärdig undervisning i modersmål före gymnasietiden tas upp. Undersökningarna bygger på ett omfattande material bestående av provtexter, intervjuer, enkäter och statistik över provresultat.


I boken medverkar Mona Forsskåhl, Anna Maria Gustafsson, Jan Hellgren, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt och Anders Westerlund.


Redaktör
Utgivningsår
2020
ISBN
 • 978-951-583-512-3
 • 978-951-583-531-4
  (PDF)
 • 978-951-583-530-7
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-531-4
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-530-7
  (EPUB)
Antal sidor
256
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
24.00 €
Upphovsrätt
Serie