Med bildningens kraft

J.V. Snellmans liv
Köp

Under sitt liv uppträdde Snellman i många roller, som studentpolitiker, erkänd europeisk filosof och resenär i Europa, skolrektor, journalist, professor, senator och lantdagsman och dessutom som make och familjefar. Snellman arbetade för den finska nationens ställning och framhävde bildning som en förutsättning för nationens utveckling.

Med bildningens kraft är en kronologisk framställning av Snellmans liv och verksamhet fram till 1860-talet. Fokus ligger på Snellmans egen bildningsprocess: hur han genom sina egna erfarenheter och sin övertygelse utvecklade ett kritiskt och självständigt tänkande och blev en aktiv opinionsbildare i samhället.

Boken är en förkortning av det finska originalet Sivistyksen voimalla. J.V. Snellmanin elämä (Edita Publishing Oy 2006).


Utgivningsår
2019
ISBN
 • 978-951-583-442-3
 • 978-951-583-471-3
  (PDF)
 • 978-951-583-470-6
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-471-3
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-470-6
  (EPUB)
Antal sidor
727
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie