Med bildningens kraft

J.V. Snellmans liv
Johan Vilhelm Snellman hade många roller: som ung politiskt aktiv student, tidningsman, europeisk filosof, kulturresenär, rektor, professor, senator, lantdagsman, make och familjefar. Raimo Savolainen tecknar ett mångsidigt och träffsäkert porträtt av en kritisk iakttagare och visionär med breda nätverk såväl i hemlandet som utomlands. Samtidigt ger boken nya perspektiv på vårt lands bildningshistoria och på en tid när Finland var mer europeiskt än någonsin. Boken är en förkortning av det finska originalet Sivistyksen voimalla (Edita Publishing).

Utgivningsår
2019
ISBN
  • 978-951-583-442-3
Serie