2017

Många krokar i långdansen

Finlandssvenska ordspråk och talesätt
Köp
”Var skulle sleven vara om inte i grytan”, ”Bättre rätt och slätt än illa krusat”, ”Tok gjorde som galen bad” och ”Där geten är bunden gnagar den”. Dessa och ett stort antal andra finlandssvenska ordspråk och talesätt hittar du i Många krokar i långdansen. Materialet har delats in i ett fyrtiotal tematiska helheter som ”Vår herre och djävulen”, ”Snålheten, slöseriet och generositeten”, ”Bättre si än så” och ”Djuren i ordstäven”. Läsaren får också veta hur ett visst ordspråk använts på olika orter i Svenskfinland, från Österbotten till östra Nyland och Åland. Även om många ordspråk förknippas med äldre tider är de fortfarande populära i dag, både i tal och i skrift.

Boken bygger på källmaterial ur Svenska litteratursällskapets arkiv, och största delen av talesätten är upptecknade mellan 1880 och 2005. I kommentardelen beskrivs ordspråkens historia och utgåvan illustreras med fyndiga teckningar av Bosse Österberg.
 
Author
Carola Ekrem (f. 1954) är fil.dr i folkloristik och arkivarie vid SLS arkiv sedan 1984. Hennes specialområden är ordspråk, lek- och barntraditioner och festtraditioner.

Utgivare
Utgivningsår
2017
ISBN
  • 978-951-583-361-7
Antal sidor
672
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Serie