Konstruktioner i interaktion

de e som resurs i samtal
Köp
Uttrycket ”de e” är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. I sin undersökning analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivningsmodell. Begreppet konstruktion används här som en abstraktion över de egenskaper som särskiljer olika användningar av strängen "de e" från varandra. Boken är en något bearbetad version av Mona Forsskåhls avhandling i nordiska språk från 2008.
Pris och utnämningar
Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond, Svenska litteratursällskapet 2011

Utgivare
Utgivningsår
2009
ISBN
  • 978-951-583-188-0
Antal sidor
312
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
30.00 €
Serie