2009

Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Skriftspråk, samtal och dialekter
Köp
I Konstruktioner i finlandssvensk syntax presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna berör framför allt grammatiska mönster och samtalsforskning i ett jämförande perspektiv. Boken inleds med en artikel om svenskan i Finland: hur avviker finlandssvenskt språkbruk från sverigesvenskt och vad beror det på, och hur mycket har finskan egentligen haft inflytande på svenskan i Finland? Redaktörerna Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt ger i sin inledning en värdefull översikt över forskningen om svenskan i Finland. De övriga artiklarna behandlar enskilda fenomen i finlandssvensk syntax, t.ex. bruket av prepositionen åt och det lilla ordet inte, som ofta får inleda finlandssvenskt spontant språkbruk: int vet ja(g). Också skillnader mellan tal och skrift och mellan dialekt och standardspråk berörs i artiklarna. Artiklarna är ett resultat av forskningsprojektet Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv som pågick vid Svenska litteratursällskapet i Finland 2004–2006.
Innehållsförteckning
Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt: Svenskan i Finland, grammatiken och konstruktionerna
Nina Martola: Konstruktioner med åt i ett jämförande perspektiv
Beatrice Silén: Konstruktionsmönster vid bitransitiva verb i finlandssvenska och sverigesvenska samtal
Pirjo Söderholm: Komma som partikelverb ur ett diakroniskt perspektiv
Mona Forsskåhl: Frasen de e bra i samtal på svenska
Jan Lindström: Negationen inte i satsens spets – Int e de ju rimlit
Siv Björklund: Att eller inte att efter hjälpverbet börja. Bruket hos finlands- och sverigesvenska elever i jämförelse med standardspråk och dialekt
Ann-Marie Ivars: Sydösterbottnisk genitivsyntax
Camilla Wide: Bestämd artikel i finlandssvenska dialekter

Redaktör
Utgivningsår
2009
ISBN
  • 978-951-583-173-6
Antal sidor
300
Serie