Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia

Köp
När Edith Södergran debuterade hösten 1916 var mottagandet blandat. Dikterna representerade något helt nytt och gav upphov till divergerande tolkningar. Sedan dess har Södergrans produktion fortsatt att inspirera och utmana till nya läsningar. Den tredje delen i Edith Södergrans Samlade skrifter presenterar en sekellång reception i kritik och forskning samt synliggör hur tolkningstraditioner bryts mot varandra och frilägger olika betydelseskikt i dikterna. Översikterna visar utvecklingslinjer och tematiska förskjutningar i författarskapet. Av den fullständiga textkritiska kommentaren framgår bl.a. hur Södergran ändrade i manuskripten. Avsnittet Varia omfattar Södergrans översättningar, insändare, några manuskript och korrespondens som blivit tillgänglig efter 1996.
Author
Boel Hackman är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes avhandling Jag kan sjunga hur jag vill (2000) behandlar tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning. Hon har författat monografier om Elin Wägner (2005) och Harriet Löwenhjelm (2011) samt utgivit Löwenhjelms Samlade dikter (2011). Carola Herberts, fil.mag. (Helsingfors universitet), har arbetat med textkritisk utgivning inom SLS sedan 2002, från 2005 inom utgåvan Zacharias Topelius Skrifter. Hon är utgivare av Ljungblommor (2010) och Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare (2013, 2015). Sebastian Köhler är fil.mag. (Helsingfors universitet) och diplomingenjör. Han har arbetat med textkritisk utgivning inom SLS sedan 2014, nu inom utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.

Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-357-0
Antal sidor
710
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
48.00 €
Serie