Kerstin Söderholms dagböcker

Kan du någonsin känna hur vårt liv är som invävt i det osynligas garn liksom i det synligas?

Poeten Kerstin Söderholm (1897–1943) skrev dagbok under hela sitt liv. Texterna är reflekterande och självutlämnande, ”[e]ndast med mig själv” och ”[i]nför mig själv”. Formen är ofta lyrisk eller essäistisk. Författarens intensiva utforskande av det egna jaget står i fokus.

I den nya vetenskapliga utgåvan Kerstin Söderholms dagböcker ingår alla Söderholms bevarade dagboksanteckningar i oförkortad form, även texter som inte ingick när dagböckerna först gavs ut 1947–1948. Inledningen är skriven av Jonas Ellerström.

På webbplatsen Kerstin Söderholm publiceras även arkivmaterial.

Så här läser du böcker i epubformat

Author
Kerstin Söderholm (1897–1943) debuterade 1923 och var samtida med tjugotalspoeterna Edith Södergran, Elmer Diktonius och Gunnar Björling. Söderholm gav ut sex diktsamlingar och en samling noveller, hon skrev också dagbok under hela sitt liv.

Utgivare
Utgivningsår
2021
ISBN
  • 978-951-583-562-8
    (EPUB)
URN
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-562-8
    (EPUB)
Upphovsrätt
Serie