2020

Källan 2020:1

SLS tidning Källan. Läs om bland annat ny österbottnisk folkmusik, svenskan i Helsingfors, amerikaemigranter och hur tid skildras i barnböcker.  
Innehållsförteckning
1 Ledare
9 Den föränderliga kärleken
13 Varför tycker finskspråkiga finländare så olika om svenskan i vårt land?
14 Två spelmän vill få oss att tråda tiljorna igen
18 Tid öppnar nya portar till barnlitteraturen
21 Alla helsingforsare ”praattaa” inte lika
24 Amerikafararna hjälpte varandra i nöden
28 Släkten Norrmans äventyr
36 Nytt forskningsprogram vill finna lösningar på de stora samhällsproblemen
38 Slow Publishing som kvalitetsstämpel
40 Nytt ur SLS utgivning
44 Hur påverkar coronakrisen dig?
45 Programkvällar hösten 2020

Utgivningsår
2020
ISBN
  • 978-951-583-
Antal sidor
48
Serie