2019

Källan 2019:1

SLS tidning Källan. Läs om SLS kommande podcast Vetskap, Susanna Alakoskis arbete för att lyfta fram Vasas fabrikskvinnor och den banbrytande etnologen Hilma Granqvist.
Innehållsförteckning
1 Ledare
6 Med passion för vetenskapen
10 När författandet blev ett yrke
14 Huset som talar till mig
15 Den föränderliga vardagen
18 Ut i offentligheten
20 Hon skildrar fabriksarbeterskornas
oberättade liv
24 Ett yrväder drog in i
Abramsgården
28 Detektivarbete med rättigheter
30 Musiken i din vardag
32 En hyllning till forskningen
34 Fyra frågor till Glenda Goss
36 Bollsinne
38 Teaterarkiv, fotografier
och interneringsläger
44 Nytt ur SLS utgivning
49 Programkvällar hösten 2019

Utgivningsår
2019
ISBN
  • 978-951-583-
Antal sidor
48
Serie