2017

Källan 2017:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Ledare
4 Målmedveten satsning på digital utgivning
5 SLS firade #kvinnovecka
6 Vetenskap, moral och social aktivism
10 Skolelever lär känna människorna mitt i inbördeskriget
17 Imponerande paket i utmanande läge
18 Ordspråken som tog över
20 Anställning gav forskningsro
23 Kvällar med kunglig glans
24 Ordföranden som försökte gräva fram skelett ur sällskapsgarderoben
26 Milispråket i Drakan
30 Från förälskelse till analys
32 Mångskiftande material samsas på SLS arkivhyllor
38 Pris, stipendier och understöd
42 Hela livet bevarat i bilder
43 Guldkorn ur arkivet
44 Nya böcker från SLS
46 Café Svenskfinland
47 SLS föredragsserie hösten 2017

Utgivningsår
2017
Antal sidor
48
Serie