2016

Källan 2016:2

Tema: Historia
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Finland – Svenskt forever
2 Historiker tar sig an Finlands svenska arv
7 Misslyckade diplomater avslöjar outtalade regler
10 Regnbågsprojekt dokumenterar undangömd historia
12 Andras historier
13 Insamling om hornseptetter i Svenskfinland
14 Tryckfrihetens förkämpe trodde på pennornas tävlan
16 Gårdfarihandlare och marknadsförsäljare
19 I alla väder. Berättelser om väder och väderiakttagelser
23 Återbruk!
24 ”Jag blir en trevligare människa när jag sjunger i kör!”. Om körsångens betydelser
28 ”Nog har ni fått det fint här!”. SLS kundtjänst i nya lokaler i Vasa
30 Guldkorn ur arkivet
31 Aktuellt från SLS
33 Lars Huldén 1926–2016
34 Utgivning
38 SLS föredragsserie våren 2017

Utgivningsår
2016
Antal sidor
39
Serie