2016

Källan 2016:1

Tema: Modernismen 100 år. Folkdansens jubelår
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Syskon och hemlösa vandrare
4 Modernisterna och aforismen
7 Queera Hagar
10 Elmer Diktonius-utställning på SLS
12 Emma Salokoski tonsätter finlandssvensk lyrik
14 Folkdansens jubelår i Finland
19 Folkdans i SLS arkiv
22 Silverspännet tar ut svängarna
24 I obildningens tider
26 Anne Bergman – festexperten som fick fel frågor
30 ”Jag har en gammal dator i garderoben”
32 Det immateriella kulturarvet samlas in på wiki-sida
33 Berättelserna bakom samlingarna
37 Minoritet i minoriteten
38 Milispråket i Drakan
40 Finlandssvenska fiktiva rum i en tid av förändring
44 Vi är alla (ättlingar till) invandrare
46 Pris, stipendier och understöd
50 Försoning genom att förstå den andre
53 Gallergrind och verklighet i Gripenbergs lyrik
56 Barnmorskekonsten – en profession i Finland redan på 1700-talet
58 Aktuellt från SLS
61 Utgivning
65 SLS föredragsserie hösten 2016

Utgivningsår
2016
Antal sidor
66
Serie