2015

Källan 2015:1

Tema: Litteratur- och kulturhistoria
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 SLS i näringskedjan
4 Svenskfinland som kontrafaktisk historia
10 Bertel Gripenberg och moderniteten
14 Ikon blir person i Sibelius dagbok
18 Henry Parlands Skrifter
20 Turist i krigstid
24 En flämtande poesi i språkets klor
27 Min mammas hushållsböcker
28 Nostalgiska 1950- och 1960-talsbilder
30 3 000 fotonegativ och Karin Smirnoffs brev
34 Finland 100 år – ny insamling
36 Ny kundtjänst i Helsingfors
38 SLS i mångfaldens tidevarv
40 Janne Väistö utreder varför skolsvenskan blev obligatorisk
42 Pris, stipendier och understöd
44 Litteraturens flerspråkighet – (o)kunskap och känsla
48 De vetenskapliga nämnderna
50 Snellmansgatan 13
52 Aktuellt från SLS
54 Historiska och litteraturhistoriska studier 90 år
55 Utgivning
61 SLS föredragsserie hösten 2015

Utgivare
Utgivningsår
2015
Serie