2014

Källan 2014:2

Tema: Språk
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Nyfiken på språk
4 ”Korpusprojektet”. En språkbank för finlandssvenska
5 Vad då korpus?
8 Från1700-tals dagböcker till Kjell Westö
11 Förlagsredaktören som språkdomptör
12 Tionde nordiska dialektologkonferensen i Mariehamn
13 Korpusen Talko gör det möjligt att söka i finlandssvenskt tal
14 Många böcker med ny språkforskning
15 Att skriva sig över språkgränserna
20 Svenskt mycelium i Birkaland
23 Helsingforsare om Helsingforssvenskan
26 Humaniora möter digital teknik
32 Tove Jansson i arkivet
36 Hon vill göra arkivet tillgängligt för alla
38 Teater, byggnad och kulturinstitution
42 Affischer bjuder på inblick i Svenskfinland
44 SLS på bokmässan i Frankfurt
46 Visionen viktigare än prognoserna
50 Folkmusik för barn och unga
51 Nya forskningsprojekt
52 Dekadenta damer surfar i nattlinne
58 Frågelista: livsfester
59 Aktuellt från SLS
61 Nya böcker från SLS
66 SLS föredragsserie våren 2015

Utgivare
Utgivningsår
2014
Serie