2014

Källan 2014:1

Tema: Mångfald av kulturer
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Minoritet, majoritet, mångfald
4 Med G. A. Wallin i Arabien
6 Gränsöverskridande folkmusik
7 Forskare lade finlandssvenskt pussel
10 Kampen om snuset och identiteten
14 Region och språk i spinnfiskedebatten
16 Integration på svenska i Närpes
18 Petersburg och mångkultur väcker intresse
20 Trogen arkivkund gräver djupt
24 Krigsbreven var inte glansbilder
27 Ur arkivet. Öppna temakvällar vid Österbottens traditionsarkiv
28 ”En stor sak, värd att fira”. Minnen från skolårets fester.
36 Edith Södergran bakom bilden
38 Nyförvärv och tillväxt vid SLS arkiv 2013
42 Finlandssvenska bebyggelsenamn på nätet
43 Upprop: Material av och om Henry Parland
44 Från okända till kända platser i arkivet
46 SLS – ett sällskap av hybrid natur
49 90 år av statligt litteraturstöd
50 Pris, stipendier och understöd
52 Vikten av att vårda de sociala banden
57 Aktuellt från SLS
59 Nya böcker från SLS
65 SLS föredragsserie hösten 2014

Utgivare
Utgivningsår
2014
Serie